منتشر شده در گروه : میز شام تالار
منتشر شده در گروه : ظروف تالار